Tuberkuloseundersøkelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt eller er du flyktning eller asylsøker, kan du ha plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse.

Generelt

Beskrivelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt eller er du flyktning eller asylsøker, kan du ha plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse. Tuberkuloseundersøkelsen består av tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene og eventuelt en blodprøve. Tuberkulose er en infeksjon som først og fremst angriper lungene og som er livstruende uten behandling. Undersøkelsen utgjør en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose. 
 

En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig la seg isolere for å motvirke at sykdommen spres til andre.
 

 

Målgruppe

Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  • Personer som skal arbeide i helse- og sosialtjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som kommer fra eller har oppholdt seg minst 3 måneder i land der tuberkulose er utbredt
  • Flyktninger og asylsøkere 
     

Kriterier/vilkår

.

Pris

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes før tiltredelse.

Klage

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-02 14:28:57

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening