Vaksine

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer.

Generelt

Beskrivelse

Kommunehelsetjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder:

  • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • Årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • Vaksinasjon mot pandemisk influensa
     

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris

Barnevaksinasjon er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Regelverk

Søknad

Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2009-10-30 10:55:49

Gyldig fra

2009-10-04 23:00:00

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening