Barselgrupper

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesøster.

Generelt

Beskrivelse

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Dere samles på helsestasjonen sammen med helsesøster. Temaer som tas opp i gruppene, er blant annet

  • amming
  • barnestell
  • kosthold
  • barnets utvikling
  • ulykkesforebygging
  • samliv

Målgruppe

Nybakte foreldre

Pris

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Når du har født,  blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-08-17 14:00:44

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening