Behandlingsreise til utlandet

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge.

Generelt

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe

Personer som har

  • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
  • psoriasis
  • betennelsesaktig revmatisk sykdom
  • senskader etter poliomyelitt (postpolio)

Kriterier/vilkår

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

  • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
  • hjertesvikt
  • ubehandlet høyt blodtrykk
  • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
  • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Pris

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.

Partnere

Rikshospitalet Helseforetakene

Søknad

Veiledning

Hos NAV Trygd får du søknadsskjema (to eksemplarer) som du tar med deg til legen. Det ene skjemaet fylles ut av legen, det andre fyller du ut selv.

Vedlegg

Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

Mottaker

Skjemaene sendes samlet til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Klage

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

Søknadsfrist

Se lenke Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrer, kart, dokumenter og lignende.

Varighet

Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Du får beskjed i god tid før avreise.

Saksbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 12:37:15

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening