e-resept innføres først i Rogaland

CC CreativeCommon by Chris Corwin USA
De første Rogalandskommunene starter opp med e-resept allrede den 6. mars i år. Utsira Kommune er i gruppe 2 og starter opp med e-resept den 17. april 2012

 

To barn som smiler.

​E-resept betyr elektronisk resept. E-resept
er også navnet på den kjede av IT-systemer som gjør det mulig å formidle
resepter elektronisk.

​Det betyr i praksis at hvis du trenger en
resept, vil du ikke få den skrevet ut på papir. Legen sender resepten
elektronisk til en sentral database: Reseptformidleren. Herfra kan
apoteket eller bandasjisten laste ned resepten og ekspedere når du
kommer for å få utlevert det legen har forskrevet. Alt du trenger å
gjøre er å oppgi fødselsnummer eller navn og fødselsdato.

 
Med e-resept blir den praktiske, medisinske og økonomiske
behandling av resepter tryggere, enklere og mer effektiv. E-resept er
del av en større satsing på elektronisk samhandling i helsetjenesten.

E-reseptkjeden

For at resepter skal kunne håndteres elektronisk, er det utviklet
en elektronisk samhandlingskjede for aktører som behandler resepter og
informasjon om reseptbelagte varer.
 
Her ser du hvilke aktører som inngår i e-reseptkjeden og hvilke hovedoppgaver de har knyttet til reseptarbeid.
 
Se illustrasjon av e-reseptkjeden *BILDE*
Illustrasjon av Monica Egeli/Andvord Grafisk, i samarbeid med Helsedirektoratet
 
Aktører i e-reseptkjeden Oppgaver
​Leger (fastleger og privatpraktiserende spesialister)  Forskriver legemidler og andre reseptbelagte varer. 
​Apotek (kjedeapotek, frittstående apotek, sykehusapotek)   Ekspederer resepter. 
​Bandasjistforretninger   Ekspederer resepter. 
​Statens legemiddelverk  Gir informasjon om reseptbelagte legemidler og andre varer. 
​HELFO (Helsedirektoratet)  Gir apotek og bandasjist økonomisk oppgjør for legemidler og varer som er utlevert på blå resept. 
​Reseptformidleren (Helsedirektoratet)  Database som formidler e-resepter og andre e-reseptmeldinger. Oppbevarer resepten i gyldighetsperioden. 
​Mine Resepter (Helsedirektoratet)  Internettbasert tjeneste for pasienter som ønsker innsyn i sine gyldige e-resepter. 
   
Aktørene i samhandlingskjeden utveksler informasjon via Reseptformidleren.
 
Leger i sykehus tar i bruk e-resept på et senere tidspunkt, når de regionale helseforetakene innfører ordningen.

 
  • Fordeler ved e-resept

    ​E-resept vil bidra til tryggere legemiddelbruk, enklere rutiner og bedre utnytting av samfunnets ressurser.

 

Selvbetjening