Øyeblikkelig hjelp

Haugesund kommune har nå flyttet driften av sine øh-senger fra Vardafjell Helsehus til Sentrum behandlingssenter (SBS) som ligger i det nye bygget til Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus (HSR). Sengene er lokalisert i 6. etasje.

Fra Haugesund Kommune som har ansvar for Helesfonna tilbud med ØH-sengeposter:

Flytter inn på Sentrum behandlingssenter

Skrevet av Idar H. Pedersen. Publisert i Aktuelt

Flyttingen inn på Sentrum behandlingssenter
er i full gang. Brukere og ansatte vil i løpet av et par dager være på
plass i nye flott lokaler på revmatismesykehuset (HSR) sentralt i
Haugesund.

Oppstart Sentrum behandlingssenter var planlagt til 18. januar 2016,
men på grunn av tekniske problemer med gassanlegget ble oppstarten
utsatt frem til i dag. 

Dersom pårørende
eller andre vil ha kontakt med brukere eller ansatte kan de ringe
telefon 52 74 38 00 som vil være hovednummeret fra den 21.09. 
Ved behov for kontakt direkte til avdelingen kan
telefonnummer 52743810 benyttes

HSR har vært gjennom en
stor opprustning de siste årene. Sentrum behandlingssenter er i 5.
etasje (korttids- og rehabiliteringsavdeling) og 6. etasje (mottak-,
øyeblikkelig hjelp– og lindrende avdeling).

Sentrum behandlingssenter    

 

Selvbetjening