Skolehelsetjeneste

Helsestasjonen har åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl 08.30 – 14.30. Tlf 52750126. Helsesøster: Se kontaktinformasjon under

Generelt

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet i Utsira Kommune innbefatter helsestasjon 0-5 år og Skolehelsetjenste 6-20 år.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende. Både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Beskrivelse

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med skole, barnevern, PPT, Fysioterapitjeneste, psykiske helsetjeneste, fastlege og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Skolehelsetjenesten:

2. klasse: Konsultasjon helsesøster,      vaksinasjon: difteri/stivkrampe/kikhoste/polio

3. klasse: Konsultasjon helsesøster.

6. klasse: Konsultasjon helsesøster,    vaksinasjon Meslinger/kusma/røde hunder

7. klasse: Konsultasjon helsesøster,    vaksinasjon: Humant papillomavirus (HPV) (vaksine mot livmorhalskreft)

8. klasse: Konsultasjon helsesøster.

10. klasse: Konsultasjon helsesøster,   vaksinasjon: difteri/stivkrampe/kikhoste/polio

Pris

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Søknad

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Andre opplysninger

Nettressurser: 

Dato oppdatert

2011-08-18 10:58:42

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening