Tannhelsetjeneste

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper.

Generelt

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

I tillegg har rusmisbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Pris

For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. NAV Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

Regelverk

Søknad

Veiledning

Faller du inn under en av de prioriterte gruppene trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter sosialtjenesteloven. Ta kontakt med NAV Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sykdom.

Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til fylkeskommunen eller direkte til tjenesteyteren. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Helsetilsynet i fylket.

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-20 09:15:42

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening