Kontaktinformasjon for spesialhelsetjenesten

Etter oppfordring fra Helse Fonna har vi utarbeidet Utsira Kommune sin oversikt over kontaktpersoner innenfor spesialhelsetjenesten på Utsira.

 Helse Fonna

Oversikt over spesialhelsetjenesten i Utsira Kommune:

Bestillerkontor/tingarkontor: Fung. Helse- og omsorgssjef
Henvendelser i forbindelse med utskrivning av
pasienter og nedetid på PLO meldinger:  Vakttelefonnummer og faksnr. 52750113 / 52750135

Koordinerende Enhet (KE) i kommunen: May Britt Jensen
Sykehjem og hjemmesykepleie.   Sigrid Marie Thomassen 

Fagansvarlig i sykehjem og hjemmesykepleie:
Fysio- og ergoterapitjenesten:  Hilde Nordvik

Psykisk helse og rus: Gunn Hilde Austrheim 

NAV (NAV Haugesund) tlf 55553333 postboks 353 5501 Haugesund

Avvik på tjenesteavtaler: kommunedirektør May Britt jensen

Kontaktinformasjon for pasienter med behov for
følgetjeneste ved opphold i sykehus: fungerende helse- og omsorg erik@utsira.kommune.no

Helsestasjon

Smittevern/tbc, kommuneoverlege/smittevernlege. Fastlege Stig Lillesund

Søknad om kommunale tjenester: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira

·
Informasjonsansvarlig i kommunen: web: Atle Grimsby  FOUSAM: Gudrun Sørensen

Der postadresse ikke er oppgitt gjelder: Utsira Kommune, postboks 63, 5547 Utsira og felles postmottak på post@utsira.kommune.no  Sentralbord: 52750100

Selvbetjening