Koordinerende enhet – Helse avdeling Utsira

Helseteam Utsira

Enheten kan kontaktes ved rådmann som er fungerende helse- og omsorgssjef

Helsesøster       Skolehelsetjeneste   Helsestasjon    

Kontakt

Ring
grønt nummer (gratis frå fasttelefon) for informasjon om habilitering
og rehabilitering: 800 300 61. Telefontider er måndag til fredag, klokka
9.00-15.00.

Sølvi Torvestad, konsulent, Koordinerande eining
Helse Fonna og Regionalt kompetansesenter for habilitering og
rehabilitering i Helse Vest. Telefon 52 73 21 14. E-post:
solvi.torvestad@helse-fonna.no

sølvi-torvestad-2015-foto-eirik-dankel-11-nett.jpg

 

 

Denne mappen er tom.

Selvbetjening