Svangerskapsavbrudd

Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager).

Generelt

Beskrivelse

Abortloven gir deg rett til å kreve abort innen utgangen av den tolvte svangerskapsuka (84 dager). Søknad om å få utført abort framsetter du gjennom en lege som henviser deg til det sykehuset hvor inngrepet skal utføres. Legen skal informere deg om hvordan inngrepet gjennomføres og om eventuelle komplikasjoner som kan oppstå. Du trenger ikke å begrunne valget ditt, og du velger selv om du vil motta veiledning eller råd.

Legen skal også gi deg informasjon om den støtten samfunnet gir hvis du ønsker det.

Kriterier/vilkår

Kvinnen selv tar den endelige avgjørelsen, såfremt inngrepet kan skje før utgangen av tolvte svangerskapsuke og tungtveiende medisinske grunner ikke taler mot det.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2011-07-19 13:39:37

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening