Helsestasjon

Helsestasjonen har åpent mandag, onsdag og torsdag fra kl. 8.30 til kl. 14.30.
Telefon : 52 75 01 26
Se kontaktinformasjon til helsesøster nedenfor.

Generelt

Beskrivelse

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lovpålagt lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres foresatte. Tilbudet i Utsira Kommune innbefatter helsestasjon 0-5 år og Skolehelsetjenste 6-20 år.

Tjenesten har en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende. Både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

  Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skole og helse- og sosialtjenesten ved behov. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

  Målgruppe

  Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år og foresatte

  Helsestasjonen i utsira Kommune har følgende tilbud til barn i alderen 0-5 år og deres foresatte:

  0-2 uker:   Tilbud om hjemmebesøk

  2-4 uker.    Konsultasjon hos helsesøster. 

  6 uker:      Konsultasjon hos helsesøster og lege. Vaksinasjon – 1. rotavirussykdom (gis i munn).

  3 mnd.:     Konsultasjon hos helsesøster og lege: Vaksinasjon – 1. rotavirussykdom (gis i munn)

                  2. difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/hib og Hep B og 3. pneumokokksykdom. (to sprøyter)

  4 mnd.:     Konsultasjon hos helsesøster.

  5 mnd.:     Konsultasjon hos helsesøster. Vaksinasjon –

             1. difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/hib og Hep B og 2. pneumokokksykdom.(to sprøyter)

  6 mnd.:     Konsultasjon hos helsesøster og lege.

  8 mnd.:     Konsultasjon hos helsesøster. 

  10 mnd.:   Konsultasjon hos helsesøster. 

  1 år:         Konsultasjon hos helsesøster og lege  Vaksinasjon –

              1. difteri/stivkrampe/kikhoste/polio/hib og Hep B og 2. pneumokokksykdom.(to sprøyter)

  15 mnd.:   Konsultasjon hos helsesøster. Vaksinasjon – meslinger/kusma/rødehunder.

  18 mnd.:   Konsultasjon hos helsesøster. 

  2 år:         Konsultasjon hos helsesøster og lege.

  4 år:         Konsultasjon hos helsesøster. 

  5 år:         Konsultasjon hos helsesøster og lege. 

  Pris

  Tjenesten er gratis.

  Lenker:       helsenorge.no – etter fødsel

                   ammehjelpen

                   vaksinasjon i barne- og ungdomsalder (folkehelseinstituttet)

  Regelverk

  Søknad

  Veiledning

  Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt.

  Klage

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Andre opplysninger

  Dato oppdatert

  2011-07-20 08:56:42

  Se også

  Kontaktinformasjon

  Selvbetjening