Nødnummer – viktige telefonnummer

Beredskapsøvelse
Ikke nøl med å ringe nødnummere ved ulykker.. Riktig personell fra Utsira Kommune blir raskere kontaktet via alarmsentralene.
 • Nødnummer Nødnummer
 • Her finner du informasjon om beredskap på ulike områder. Utsira kommune har ett beredskapsteam som trer inn ved ulike kriser.

  Sentralbordet: 99219494 åpningstid 08:00 – 16:00

  NØDNUMMER OG ANDRE VIKTIGE TELEFONNUMMER:

  Brann og større ulykker – 110  Varsle fort til 110 sentral 

 • Politi og redningssentral – 112   bruk 02800 for andre henvendelser
  Ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente, ring
  Politiets nødtelefon 112, samt varsle 112 ved akutte oljeutslipp eller kontakte oljevernberedskap

  Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113
  En må ta ledelsen på skadestedet. Tilkall hjelp på 113. Sikre skadestedet og de skadede. Gi livreddende førstehjelp

  • Barnevernvakta/Alarmtelefon for barn og unge 116111 (lokale nummer Haugesund/Utsira) 
  • Krisesenteret for haugesund og omegn
  • Fra  og med 01.01.2011 skal alle henvendingar gå til Krisesenteret i Haugesund og omegn. Tlf. 52729884 , døgnåpent.  ; Krisesenteret for Haugesund og omegn, Postboks 495, 5501 Haugesund eller epost til post@haugesundkrisesenter.no

  •  Barnevernet i Haugesund, Skåregata 101, 5528 Haugesund. Tlf. 52744040.

    NAV sosial, Øvregaten 124, 5501 Haugesund. Tlf. 55553333.

  Veterinærvakt 53 74 84 80 – Mattilsynet 22400000

  Giftinformasjonssentralen – 22591300
  Ved mistanke om forgiftning, ring Giftinformasjonssentralen på 22591300

 • Vold i nære relasjoner?
  dinutvei.no 

Selvbetjening