‘Kommuneloven’ er 20 år – Si din mening om loven

Kommunal og Regional departementet ønsker å høre fra deg som bruker loven, for eksempel deg som er folkevalgt, jobber i en kommune eller representerer en interesseorganisasjon. Hvordan opplever du at loven fungerer i praksis? Gi innspill på lovens ulike tema..

Si din mening om kommuneloven

Skrevet av Kommunal- og regionaldepartementet 16. oktober 2012. i kategorien Aktuelt

Liv Signe NarvaseteFungerer kommuneloven på en god måte? Kommunal- og regionaldepartementet vil ha innspill fra deg som bruker loven.

– Det er viktig at loven fungerer godt for kommunesektoren. Derfor vil jeg ha innspill både på det som er regulert i loven og om det som eventuelt burde være regulert, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Ønsker forslag
Navarsete oppfordrer medarbeidere i kommuner, folkevalgte, innbyggere og representanter fra interesseorganisasjoner til å komme med synspunkter og forslag. Innspillene skal gi grunnlag for å vurdere om loven skal revideres.

• Gi innspill på www.regjeringen.no/kommuneloven20

Loven er 20 år
Kommuneloven regulerer en rekke områder, som kommunal organisering, kontroll og saksbehandling. I år er det 20 år siden loven så dagens lys. Dette ble markert med en jubileumskonferanse med nesten 150 deltakere i september.

Selvbetjening