Møteplaner


Oversikt over tidligere møteplaner med lenker til samtlige saksframlegg og møteprotokoller


Møteplan 2022

våren 2022


Møteoversikt 2 halvår 2014

Høstens møte agenda, med saksframlegg og møteprotekoller.


Møteoversikt 1 halvår 2014

Bildet: Opptak til NRK serien ‘Jakten på Norge’. Vi skal feire 200 år med grunnlov i 2014.
Tor Erling Skare fungerer som ordfører i Utsira Kommune da Marte Eide Klovning er i foreldrepermisjon dette halvåret.


Møteoversikt høsten 2011

Oversikt over møtedatoerer og lenker til saksframlegg fra de ulike møter.

Selvbetjening