Søknadsskjema


Samleoversikt over ulike skjema i Utsira kommune
Her kan du hente skjema.

Oppvekst/Kultur

Skolen

Samtlige skjema fra Utsira Skole er samlet her  

Barnehage

Utsira Barnehage har egne hjemmesider. Sjekk høyremeny for flere skjema. Her ligger siste søknadsskjema om barnehageplass.   Søknad om nedsatt betaling barnehageplass i pdf og word 

Kultur

Søknadsskjema Kulturmidler

Utlån av musikkanlegg kvitteringsliste

ledsagerbevis

Teknisk

Vann og avløp

Søknad om utslippstillatelse  word doc fil eller som pdf

Byggesak:

Landbruk

Søknadsskjema kommunale SMIL midler

Standardskjema for avtale mellom bønder for leie av jord

 Søknad om hogst i verneskog (word) (som pdf)  til husbehov maks 2,0 daa.

 Skjema fra Landbruksavdelinga ved Fylkesmannen. Fylkesvise BU-midler. (Bygdeutvikling)

Alle skjema fra Statens landbruksforvaltning finner du her.

Næring

Søknadsskjema Kommunalt Næringsfond Last ned søknadsskjema som doc eller pdf  – Les mer om Næringsfond

Helse og sosial

Søknadsskjema omsorgsbolig  mer om tjenesten 

Samlet skjema for alle tjenester innen helse- og omsorg. Hjemmestjenester og opphold ved Siratun sykestue. Skjema i word og pdf.

Søke om kommunal bolig/midlertidig bolig (søknadsskjema word/pdf) mer om tjenesten

Egne skjema for ansatte i Utsira kommune

 

 

Denne mappen er tom.

Selvbetjening