Nytt mobilt sentralbord

Fra fast nett til mobilt sentralbord
Da er bare å legge inn vårt nye sentralbordnummer 99219494 som favoritt på din mobiltelefon…

Til innbyggerne

                                                                                                           Utsira, den 07.02.2019

Utsira kommune tar i bruk Mobilt Bedriftsnett fra
Telenor for kunder som henvender seg til kommunen. Hovedgrunn til dette er at
Telenor legger ned fastnettet og for vår del skjer dette i løpet av februar
2019. For deg som innbygger og kunde kan du fremdeles ringe 52750100. Du vil da bli rutet videre inn
på vårt nye mobile bedriftsnett. På de andre undernummer blir det lagt
en talemelding med beskjed om vårt nye
nummer
.

Mobilt Bedriftsnett fra Telenor

Med mobilt bedriftsnett blir det mulig å sette direkte over
på mobiltelefoner som er medlemmer av Utsira kommune sitt mobile bedriftsnett!

Nytt hovednummer til Utsira kommune blir 99219494

Utsira skole –
Arna                        
   99219491

Utsira skole –
lærerrom               
     99219492

Utsira Barnehage                               94983606

Utsira Menighet                                 99219493

Utsira kommune – Arnstein               99219495

Utsira Helsestasjon                        
   99219496

Siratun
Sykestue                            
   99219497

UK
økonomi/lønn                          
   99219498

Utsira
Bibliotek                                 99219499

Marte Eide
Klovning                     
   97657823            

Bjørn
Aadnesen                             
   91312203

Arvid
Helgesen                              
   92259351

Jack
Aadland                                     99155961

Atle
Grimsby                                  
  91766132

Arne Jr.
Klovning                          
   95368711

Borislav Angelov                           
   96650051

 

Med vennlig hilsen

Arvid Helgesen

Drifts- og utviklingssjef

Mobil 92259351

Selvbetjening