Retningslinjer for opptreden i Sosiale Medier


Vi har delt retningslinjene opp i to. (A – offisiell og B – alle ansatte)

Den første delen tar for seg hvordan vi skal forholde oss på våre offisielle kontoer på de sosiale mediene (som twitter.com/Utsirakommune og facebook.com/UtsiraKommune.) Her er det viktig at vi deltar og skaper engasjement på kontoene våre.

Den andre delen tar for seg hvordan ansatte i Utsira Kommune opptrer i sine nettverk og skiller sine roller som ansatt og privatperson.

A) Kommunens offisielle kontoer

1.     
Vær til stede, delta i debatten. Husk at du
alltid representerer kommunen

2.     
Svar alltid ved faktafeil eller på spørsmål om
kommunens tjenester og tilbud

3.     
Svar på positive kommentarer, si takk :-)

4.     
Det er ikke nødvendig å svare på nøytrale
kommentarer, men det er lov å gjøre det.

5.     
Forsøk også å svare på negative kommentarer

6.     
Tilpass svaret ut i fra avsender, form og
innhold. Saklig? Humoristisk? Formell?

7.     
På generelle spørsmål svarer du som Utsira
kommune, uten navn/tittel

8.     
Ved svar på faglige spørsmål, bruk fullt navn og
tittel (eks enhetsleder og enhet)

9.     
På spørsmål som krever saksbehandling/arkivering
må innsenderen gjøres oppmerksom på at det må sendes en formell henvendelse.

10.  Politiske
henvendelser skal alltid henvises til politisk nivå

Dette ser vi på som en veiledning som skal lede oss på riktig vei, ikke
tvinge oss inn i en enveiskjørt gate. Det vil alltid være rom for tolking og
vurdering i hvert enkelt tilfelle. Husk at dialog på nett blir uforståelig hvis
svar ikke kommer umiddelbart!

Utsira
Kommune sitt omdømme og sine interessefelt:
På offisielle kanaler skal
vi være tydelige på miljø (nullutslippskommunen) og framstå som ei kultur-øy.

I tillegg har vi sett på hvordan ansatte kan bruke sosiale medier til for
eksempel faglige diskusjoner

 

B) Ansattes bruk av
sosiale medier

1.     
Vær gjerne aktiv i faglige diskusjoner.  Det er kjekt
hvis du støtter opp om våre mål og visjoner.

2.     
Opptre på samme måte som du ville gjort ellers i
hverdagen.   Bruk sunn fornuft.

3.     
Vær bevisst på rollen din som ansatt i Utsira
kommune.

4.     
Vurder om du skal ha kontakt med
elever/brukere/pårørende i sosiale medier som bla. Facebook eller MSN. I så
fall, tenk på hvordan du opptrer.

5.     
Ansatte har ytringsfrihet, men taushetsplikten
gjelder også i de sosiale mediene.

6.     
Vær åpen om hvor du jobber.

7.     
Presiser at du ytrer deg som privatperson og
ikke på vegne av Utsira kommune.

8.     
Henvendelser direkte til Utsira kommune besvares
av administratorer på de forskjellige kontoene.

9.     
Husk at Internett er permanent, det kan være
vanskelig å slette det du har sagt.

10.    Er
du i tvil send en e-post til web-ansvarlig atle@utsira.kommune.no
   

 

Tagg / Label om Sosiale Medier i vår Beta-Blogg

http://4.bp.blogspot.com/_fnO0rDQVElw/S0O7EEM-UAI/AAAAAAAAApA/-hMB2vSRDlA/S660/Utsira+kommune+i+Betablogging.jpg

Utsira Kommune var tidlige ut i Sosiale Medier og første norske kommune på Twitter.

Her er en presentasjon som forteller litt om Utsira sin historikk i Sosiale Medier

                                                          

 

 

Selvbetjening