Kommunereform – kommunesammenslåing


Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne

 

Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste
kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre
verdiskapning og trivsel. Kommunene må ha kraft til å møte de
utfordringene som venter. Det er utfordringer knyttet til demografi,
velferd og kompetanse og evne til å utvikle gode og attraktive
lokalsamfunn.

Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått
betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig
har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år
flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Regjeringen
ønsker kommuner som er bedre rustet til å håndtere oppgavene de har, og
som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene
fremover.

Regjeringen vil vise mer tillit til lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. Alternativet er fortsatt sentralisering. 

Klarer vi oss godt alene eller er vi bedre rustet med et samarbeide på haugalandet? Har Norges minste kommune langt ute i havgapet fortsatt livets rett?

Nyttige lenker:

 Lokalt arbeid med kommune-reforma 

Strategi 1 – Øykommunesamarbeid

 (synliggjøre ulempene som øysamfunn har – smådriftsfordeler/ulemper). Fortsette som før med kommunesamarbeid innenfor krevende saksområder.

Les om rapporten som fikk øynene opp i kommunalkomiteen – Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse. Rapport-slipp på Utsira 12. mars 2015

Strategi 2 – Utrede alternativ på Haugalandet

 
 
 
 
 
 


Resultat fra rådgivende folkeavstemning Kommunereform

85,5% av Utsira sin befolkning ønsker at Utsira Kommune skal bestå som egen kommune i fremtiden.


Folkeavstemning om kommunesammenslåing

Den 4. april 2016 inviteres innbyggerne til å stemme over om Utsira skal fortsette som egen kommune eller slå seg sammen med en av nabokommunene.

Det er viktig for oss å høre hva innbyggerne mener om saken. Derfor håper vi du møter opp og bruker stemmeretten din, sier ordfører Marte Eide Klovning.


File
SWOT for Utsira Kommune

SWOT Analyse for Utsira Kommune en utredning av KS Konsulent i pdf


File
Informasjonsskriv til husstandene

Leseverdig om kommunesammenslåing i forkant av folkeavstemning den 4. april. Forhåndsstemmegivning startet i dag den 21. mars 2016


Fylkesmannen sin tilråding til framtidig kommunestruktur

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa kunngjorde Fylkesmannen sin tilråding til framtidig kommunestruktur i Rogaland i dag.

Selvbetjening