Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019


Mappe med alt om gjennomføring av fylkes og kommunestyrevalget i 2019. Bli kjent med våre nye lister til kommunestyret. Frister: Listeforslag: Siden 31. mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00. Sjekk om du står i mantall i kommunen din, forhåndsstemme fra 1. juli og valgdag den 9. september 2019

Informasjon på valg.no for de som ønsker å levere inn listeforslag

Innleverte listeforslag innen fristen 1. april 2019 kl 12.00:

 

 


Godkjente listeforslag

To lister med 14 kandidater hver er levert inn til valgstyret. Kandidatene til de ulike lister er nå tilskrevet og frist for å trekke seg fra lister til kommunevalg er utgått.


File
Innlevering av politiske lister

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyret i Utsira kommune 1. april kl 12.00


Valg 2019 – innmelding av politiske lister

Da er det klart for et nytt valgår og valg av nytt kommunestyre og fylkesting for valgperioden 2019-2023. Det er mulig å forhåndsstemme fra 1. juli og selve valgdagen blir mandag den 9. september. Frist for å levere inn politiske lister til kommunestyrevalget 2019 er mandag 1. april kl 12.00.


Forhåndstemmegivning

Stemmeberettigede i Utsira kommune 2019.


Kunngjøring av valgting i Utsira kommune

Da gjenstår bare kunngjøring av selve valgdagen og gjennomføring av valget i Utsira kommune. Siste frist for forhåndstemming førstkommende fredag kl 15.00.


Endelig valgoppgjør fra Utsira kommune

Marte Eide Klovning fikk fornyet og styrket tillit ved årets kommune og fylkestingsvalg. Utsira Fellesliste ligger an til å få 8 kandidater og Utsira Bygdeliste 3 kandidater i kommunestyret 2019 – 2022.

Selvbetjening