Kommunestyret 2016 – 2019Marte Eide Klovning – ordfører

Gjenvalgt ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste. Seks representanter fra Utsira Fellesliste og fem representanter fra Utsira Bygdeliste utgjør det nye kommunestyret.


Tor Erling Skare – Varaordfører

Gjenvalgt ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste. Seks representanter fra Utsira Fellesliste og fem representanter fra Utsira Bygdeliste utgjør det nye kommunestyret.


Bjørn Sandmo

Gjenvalgt ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste. Seks representanter fra Utsira Fellesliste og fem representanter fra Utsira Bygdeliste utgjør det nye kommunestyret.


Håvard Nordvik

Gjenvalgt ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste. Seks representanter fra Utsira Fellesliste og fem representanter fra Utsira Bygdeliste utgjør det nye kommunestyret.


Arvid Hansen

Gjenvalgt ordfører Marte Eide Klovning og varaordfører Tor Erling Skare fra Utsira Fellesliste. Seks representanter fra Utsira Fellesliste og fem representanter fra Utsira Bygdeliste utgjør det nye kommunestyret.

Selvbetjening