Nytt kommunestyre konstituerte seg 5.oktober 2011


Alt gikk som planlagt på forhånd! Det konstituerende kommunestyret ble dermed nesten som et teaterstykke med regi og manus. Valg av formannskap og kontrollutvalg ble gjort ved forholdstallsvalg, resten av nemdene som avtalevalg. Representantene fra begge listene, ungdomslista og felleslista holdt seg til det som var avtalt på forhånd uten en eneste justering. Litt stas er det likevel «å komme i orden». Ikke minst for de mange unge og nyvalgte representantene. Litt publikum var det også i salen med bla besøk av en nærgående fotograf fra Haugesunds avis. Men så ble det da også oppslag i avisa med store bilder så godt som 2 dager på rad!

Ordfører Jarle Nilsen, Varaordfører Marte Eide Klovning, varamedlem Øystein Nilsen, Tor Erling Skare, Håvard Nordvik, varamedlem Geir Skare, Bjørn Sandmo, Steffen Skare, Guro Eek, Jostein Nilsen, administrasjossjef Arna Leidland, varamedlem Anny Austrheim og assisterende administrasjonssjef Arnstein Eek. Steffen og Guro representerer Ungdomslista. Resten av politikerne representerer Fellesliste for Utsira.

3 representater hadde ikke anledning til å møte grunnet maritime oppdrag: Anders Klovning, Frode Skare og Arvid Hansen. Vi får lure inn et bilde av de senere…

Selvbetjening