KOMMUNEVÅPENET TIL UTSIRA KOMMUNE

Utsira kommunevåpen
Utsira kommunevåpen
Kommunevåpenet er tegnet av John Digernes Haugesund  24.4.82
Utsira kommune prøvde i 1976 å få Utsira fyr godkjent som kommunevåpen, men utkastene oppfylte ikke krav til godkjennelse. Arbeidet med kommunevåpen ble liggende inntil kommunen fikk forespørsel fra John Digernes i juli 1980. Digernes ble så engasjert til å uforme kommunevåpen for Utsira.
Fylkesmannen skriver 30. juli 1982:
I statsråd 23. juli 1982 er bestemt:
Utsira kommunestyres vedtak 10. mai 1982 om våpen og flagg for kommunen godkjennes.
Utsira kommunes våpen blir: I blått et kors dannet ved fire motstøtende sølv spisser.
Utsira kommunes flagg blir: I blått et kors dannet ved fire motstøtende hvite spisser.
I det foredrag som ligger til grunn for resolusjonen, er inntatt uttalelse fra Riksarkivaren av. juli 1982 der det bla er sagt:
”En har intet å bemerke til tegningene av våpen, flagg og segl signert og datert ”John Digernes Haugesund. 21.4.1982” som fulgte saken in duplo. Tegningene er korrekte og vil bli oppfattet som godkjent prøve på riktig utførelse av våpenet. Innenfor rammen av den våpendefinisjon som blir fastlagt i resolusjonen, vil formen kunne varieres etter behovet, men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt.”
Kommuneflagg    kommunevaapen
                        kommuneflagg                          Kommunevåpen
Kommunevåpenet symboliserer fyrlyset, slik det en gang var med sine stråler som sveipet over Utsira. I dag er lyset erstattet med ei lykt som blinker. Dette skjedde samme året som Hydro Energy åpnet sitt internasjonalt kjente vind- og hydrogenanlegg. Etter opplevelsene i 2004 er det fristende å si at våpenet symboliserer ei vindmølle med fot og 3 vinger….

Selvbetjening