Endringer i regelverk for utendørs bål

Leirbålet fra overnattingstur med ordfører under friluftslivetsår 2015
I dag 15. april og fram til 15. september er det slutt på opptenning av utendørs bål. Tidligere gjaldt forbudet opptenning i skog og mark, nå gjelder forbudet over alt,.. men det er nå lov til å tenke selv. Er du oppdatert på nye endringer i lovverket?

Utsira Kommune har et generelt forbud mot brenning av rape, søppel, hjemlet i egen forskrift ut fra forurensningsloven som gjelder hele året. 

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i naturen. Og
leirbålet hører med til kafferasten eller overnattingsturen. Men når og
hvor er det egentlig tillatt å tenne bål? Oppdatert med ny forskrift om brannforebygging fra 2015.

Hovedregelen er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark (også på isbre, og stranden) i perioden 15 april til 15 september.

Bålrettens grunnsetning er nå formulert slik: (du må tenke selv, gnistspredning, vind og andre forhold?) Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

«Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle
brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik
måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er
fullstendig slokket.»

Alt fra engangsgrilling til sigarettrøyking og fyrverkeri kan etter
omstendighetene altså representere et lovbrudd – hvis det gjøres på en
måte som er brannfarlig.

De viktigste bålreglene står forskrift om brannforebygging fra 2015.  Forskriften trådte i kraft 1. januar 2016 og er vedtatt med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven fra 2002.

Det står ingen ting om bål i friluftsloven. Men den generelle hensynsregelen i § 11
gjelder også her. Den som benytter seg av allemannsretten skal opptre
hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier,
bruker eller andre, eller påføre miljøet skade.

 

St. Hansbålet Bålbrenning
i sommerhalvåret kan som hovedregel bare gjøres etter tillatelse fra
kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke
kan medføre brann. Et bål i strandkanten kan derfor være lovlig. Men bål
på bart fjell vil som regel skade underlaget, og derved være et brudd
på hensynsregelen i friluftsloven.

Utsira Kommune setter pris på sporløs ferdsel, brenning av bål i strandsteinene kan skape stygge bruddflater i berg. Bygg opp ildsted og riv ned etter bruk er vår oppfordring. 

Uteskolen er flittige brukere av bål og stormkjøkken på sine turer i høst og vintermånedene. 

Bålkos

 

 

Selvbetjening