Fugleinteressert

Perleugle ringmerket av Utsira Fuglestasjon i oktober
Utsira er et eldorado for fuglekikkere som ønsker å finne sjeldne arter i Norge. Sibirske gjester som gulbrynsanger, tartarpiplerke og dvergfluesnapper er regelmessige i september/oktober. Mai/Juni er beste tiden for sjeldne gester fra Sør-Europa, slik som rødstrupesanger, pirol og dverglerke.

Viktigste innfalllsport for fugle er å sjekkee ut aktiviteten på http://artsobservasjoner.no/fugler/ velg ‘vis funn’ og veglg Utsira

 

http://www.utsirafuglestasjon.no/templates/utsira/images/Header.png

Utsira Fuglestasjon driver med fast ringmerinkg i Merkeskogen ved Utsira Fyr. De arrangerer ‘Bombeuka’ i uke 41 og er en viktig tirettelgegger for fugleinteresserte.

Utsira Fuglestasjon er også ansvarlig for oppdatering av krrekt artsliste for Utsira

 

 

Selvbetjening