Ismålinger på Utsira

Nesatjern, november 2010 – Foto: Atle Grimsby
Generelt om isforhold: Nesatjern og pytten på Klopp fryser fort og er tidelig trygge, Måkskittmyre er ofte ustabil!

Nedenfor følger målinger gjort på Utsira: (se isvettregler for ferdsel på is) NVE sitt nettsted varsom.no har eget tema om is her er isforhold Rogaland og NVE-iskart

Målinger:                   Tykkelse:        Sted:              Merknader:          Vurdering: (dere går ut på eget ansvar)

2021:

06.02.21 12.00       15 cm            Måkskittmyr   snøis                   Sikker is

03.02.21 12.00           8 cm          Nesatjern      ruglete snøis        ikke sikker is

14.01.21 09.00         2-8 cm         Måkskittmyr   usikre kanter        ikke sikker is

14.01.21 08.30           8 cm           Nesatjern          stålis                Ikke sikker is

08.01.21 12.30           7 cm           Måkskittmyr      fin stålis            ikke sikker is

08.01.21 12.00           5 cm           Nesatjern          fin stålis            ikke sikker is

2018:

28.02.18 11.00              8 cm          Måkskittmyr   fin stålis           ikke sikker i inn og utløp

2017: 

12.02.17                      Isfritt                måkskittmyr                                  Ikke is

10.02.17 12.00       ca 5-8 cm          Måkskittmyr   Ikke målt – vindformet stålis    ikke sikker i inn og utløp

2016:

22.01.16 klar 16.00   isfritt                Måkskittmyr     isfritt                     Ikke is 

20.01.16 kl 12.00       15 cm              Måkskittmyr     Mye snø oppå ruglet is         Sikker is 

11.01.16 kl 12.00       Isfritt/åpen råk Måkskittmyr   Åpen råk                Ikke sikker is i kommunen

09.01.16 kl 12:00.        8-11cm         Måkskittmyr.      Ujevn is, mye vind under innfrysing, ruglet is    ikke sikker i inn og utløp.

2013:

29.01.13 kl 11:30.        isfritt            Måkskittmyr.      Råtten stålis under 10 cm vann    Ikke trygg

16.01.13 kl 17:00.        10 cm.            Måkskittmyr.  Fin stålis m 2 cm snø. Trygg

01.0113 kl 12:00       isfritt                 Måkskittmyr     Isfritt siden romjul 12   Ikke is i kommunen

2012:

18.12.12 kl 12:00          tynn is           Måkskittmyr     Vann på isen           Usikker is i hele kommunen

05.12.12 kl 16:30.         8 cm.              Måkskittmyr.    Stålis opp på snøis   ikke sikker i inn og utløp

02.12.12 kl 12:00         under 1 cm    Måkskittmyr      Heldekkende frosset snøslaps  Blir ikke stålis.- ikke trygg 

13.02.12                       Isfritt i Kommunen              Om Utsira som mangler vinter i yr.no

06.02.12 kl 12:00          ikke målt      Alle                   stålis m overfaltevann  Ikke trygg is i hele kommunen

02.02.12 kl 16:00          10 cm          Nesatjern             stålis                Trygg

02.02.12 kl 12:00          Ikke målt      Måkskittmyr          stålis                Ikke trygg åpen råk torsdag 26/1

2011:

ingen dager med god skøyte is?     

2010:

Rekordår med god skjøyte-is i februar og november bla 17 cm på Måksittmyr i februar. Data er mistet i internett arkivet

Fra 2010
 

2009:

13.02.09 kl 1200          7-8 cm          Måkskittmyr     snøslaps på is                          Ikke trygg, ustabilt

12.02.09
kl 1130          ikke målt       Utsira              mildt/yr           
                       Ikke trygg, ustabilt    

11.02.09 kl 1130           7 cm            Måkskittmyr     Mye snø på overflate                Ikke trygg

Selvbetjening