Markering av Friluftslivets år 2015 #få15


Nedenfor vil vil legge til arrangementer som skjer på Utsira i forbindelse med markering av Friluftslivets år 2015.

Det ble en offisiell åpning av friluftslivets år ved ordfører Marte Eide Klovning og felles utendørs overnatting helgen 16-17. januar. Folkehelsegruppa har lagt opp til mange kjekke aktiviteter og konkurranser i forbindelse med friluftslivets år 2015. 

Vi vil også få til noen felles tematurer med fokus på: fugl, geocaching, fiske, vannaktiviteter m.m. i løpet av året. Følg med!

SFO ved Utsira Skole har laget en egen kokebok med bær, frukt og sopp fra Utsira-naturen. 

 

 


Folkehelsegruppa markerer Friluftslivets år #få15

Folkehelsegruppa i Utsira Kommune inviterer til konkurranse med fine premier og flere aktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år 2015


Fin start på åpning av Friluftslivets år 2015

Med stort og smått var det nærmere 25 turdeltakere som trosset stubbmørke og den stormfulle natta, for å være med på åpning av Friluftslivets år 2015


Markering og åpning av friluftslivets år 2015

Det blir en offisiell åpning av Friluftslivets år ved ordfører Marte Eide Klovning. Etterpå blir det samvær rundt leirbål og overnatting for de som har lyst til å prøve en natt under åpen himmel..


Image
Folkehelsegruppa markerer #få15

Plakat over konkurranse og aktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år 2015 i regi Folkehelsegruppa i Utsira Kommune


Kåring av Utsira Kommune sitt mest attraktive friluftslivsområde

I forbindelse med friluftslivets år 2015 er alle landets kommuner blitt utfordret til å kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde.

Selvbetjening