Småturene – turer i nærområdet


Du trenger ikke krysse Grønnland på ski. Det er ofte de små enkle turene i ditt eget nærmiljø som beriker hverdagen. Her er et knippe forslag til enkle utfarter.

HUSK: Det er tidvis svært fuktig klima her ute i havgapet, så bruk skotøy som tåler mye vann, når du er ute i marka. Vi vandrer i et kulturlandskap på bøndenes velvillighet. Hvor det er dyr på beite hele året. Husk båndtvang-tider for hund og vis ekstra hensyn om våren i lemmingstid for villsau og under kalving hos storfe. Hold avstand til dyr og husk å lukke grinder!!!  

Ta en telltur – les mer om telltur i regi Friluftsrådet Vest

Naturstiene på Utsira:

Natur-kultursti i Austremarka:

Hva brukte de utmarkene til? kultur og natur fra fiskerbonden sin største ressurs og ekstra utkomme på gården, om torvbrensel, fiskermed og landskap. Stien på mobil i lommekjent.no 

‘Viking-løypa’:

Kulturhistorisk vanding i Folkevandingstiden, gjennom 8 hustofter fra Keltertid ca 400 år e. Kr.

Folkehelsegruppa har lagt ut en egen rebus i ‘Vikingløypa’ i 2012 som del av Frisk i Friluft-arbeidet på Utsira

Nordsjø-løypa – NorthSeaTrail:

En del av et lengre turstiprosjekt rundt alle Nordsjølandene. Løypa går forbi ringmerkeskogen til Utsira Fuglestasjon og en fin trase fra Nordvikvågen til Utsira Fyr. Nordsjøløypa var et EU-prosjekt fra 2003-2007 som strakte seg runt hele Nordsjøbassenget.

Vi oppfordrer våre leser og besøkende å legge inn sine turer og turtips på Utsira ved hjelp av turtjenestene ut.no , godtur.no og lommekjent.no. Klikk på bilder for registrerte ruter på de ulike tjenester: 

http://ut.no/gfx/logoer/UT.no-logo.png null  Lommekjent.no

Tilgjenglighet? 

http://www.tilgjengelighet.no/images/gfx/logo2.jpg
 

Sjekk ut tilgjenglighet til ulike turmål i kommunen på Rogaland Fylkeskommune sine sider på tilgjengelighet.no 

  •  
 

Selvbetjening