Trygg is? Isvettregler

tractorlove in ice – foto: Atle Grimsby
Raske værskifter med varm luft, saltråk og mye vind kan svekke trygg is på 2-4 timer! Usikre områder uavhengig av tykkelse er: – Bekkeutløp/Bekkeinnløp, samt trange sund (hold 10-20 meters avstand) – Oppvarmet fjell som løper ut i isen (sør/østvendt). Samt kanter med siv og torvmose. Vis isvett, Ikke hugg flere hull og hoppe samtidig
Normalt er det februar og november som er de beste ismånedene på Utsira! Her finner du oppdaterte ismålinger i kommunen. Foreldre bør være med unger på isen på trygge dager. Ta ansvar og vis isvett.


‘stålis’ (blank og mørk is) bærer is på en cm tykkelse 100 kg, 5 cm bærer 500 kg osv.
Forsvaret kan kommandere soldater ut på 5 cm stålis. Men for at alle
skal ha en hyggelig opplevelse på Isen anbefaler ikke kommunen større
ansamlinger på:

Stålis    –   Stålis+sørpeis     – Max br vekt

10 cm   –      15 cm           – 1,0 tonn Trygg is

20cm – 25cm – 2,0 tonn
25cm – 30cm – 3,0 tonn
30cm – 40cm – 4,0 tonn

http://www.nve.no/img/logotype.gif Følg med på NVE sitt iskart for Agder og Rogaland. Denne siden fra NVE Ismeldinger for Rogaland har også mye nyttig informasjon om isforholdene i fylket vårt. 

Her er informasjon om hvordan du kan lese ulike ismålinger i iskartene til NVE


 
har også fine artikler om friluftsliv/opplevelser på is

Friluftsrådet Vest har også en god side om is-vett

Opprettet av

atle

Sist endret
13.02.2009 16:11

Selvbetjening