Overgang til digitalradio (DAB)

Slukking av FM området
Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å informere om overgangen fra analog til digital radio.

Radioens framtid er digital. FM-nettet har begrenset plass. Stortinget
har derfor vedtatt en overgang til digital radiokringkasting. Det er planlagt
slukking av FM-båndet i 2017, med unntak for mindre lokalradiostasjoner.

Dette
vil berøre oss alle, les mer på brosjyren.

 

Dagens dabdekning på Utsira:

Dab dekning 

Selvbetjening