Idrett og korona


11. mai la regjeringen frem nye retningslinjer for idrett i forbindelse med covid-19 epidemien. Smittevernveilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltagere og tilskuere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19.

Veilederen gjelder for Norges idrettsforbund (NIF), særforbund,
idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett. NIF
skal sammen med de enkelte særforbundene utarbeide råd og anbefalinger
som er tilpasset de spesifikke idrettsgrenene og aktivitetene.
Idrettslagene og foreningene er selv ansvarlige for at de ulike
aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

NB Påbudet om stenging av «treningssentre og lignende» står fast, (til 15. juni) dette er et annet nasjonalt vedtak enn forbudet mot organisert trening. Det er også viktig å sjekke ut smittevernstiltak og tenke på kontaktflater og begrense utstyr.

Alle har likevel ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene
under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse
smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Smittevernveilederen for idrett kan du lese her

 • Det er nå åpnet for arrangement på inntil 50 personer med avstand på
  minst 1 meter på viss vilkår, men det blir ikke anbefalt aktiviteter
  som medfører større mobilitet og blanding av deltagere på tvers av
  geografiske områder.
 • For ordinære treninger blir det anbefalt samling av maksimalt 20
  personer i en gruppe og avstand på minst 1 meter. Dette gjelder både
  innendørs og utendørs. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan
  samles dersom gruppene blir holdt fra hverandre, og de enkeltvis og
  samla kan holde seg til smittevernrådene.
 • Idrettshaller kan åpne, men det er forbud mot å bruke garderobene i hallene. 
 • Fra 1. juni 2020 åpnes det for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Det er også laget anbefalinger for paraidrett. Les mer her

Arrangementer, samlinger og sommeraktiviteter

Folkehelseinstituttet har også laget råd for arrangementer av lengre
varighet, som dagtilbud flere dager etter hverandre eller opphold med
overnatting. Dette inkluderer for eksempel leirskole, sommerleir,
treningsleir og sommerskoler. Les mer om planlegging, risikovurdering og organisering av dette her

På Utsira

På Utsira kan idrettslag åpne opp for aktivitet i tråd med
smittevernveilederen, og det er ikke lenger behov for egenerklæring for
dette. Idrettshaller (minus garderober) kan
også åpnes, og det anbefales at det gjøres risikovurderinger og settes i
verk tiltak beskrevet i veilederen.

Selvbetjening