På tide å komme seg i svømmehallen!


Sirahallen er også i år påmeldt i den nasjonale svømlangt konkurransen på svomlangt.no. I år svømmer vi til Kroatia. 🙂 Kom innom administrasjonen for registreringskort.

Om kampanjen svomming3

Les mer på svomlangt.no sine sider

«Svøm langt» er Norges Svømmeforbunds
årlige mosjonskampanje, som foregår i perioden 1. januar til 31. mars
hvert år. Kampanjen skifter navn hvert år avhengig av hvilket reisemål
hovedpremien har. Hensikten er å skape gode mosjonsvaner for den norske
befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for
fysisk aktivitet. Målet er at flest mulig voksne svømmer 10.000 meter i
kampanjeperioden, og flest mulig barn (til og med fylte 13år) svømmer
2.500 meter.

Norges Svømmeforbund (NSF) er opptatt av å tilby motiverende
aktiviteter for alle som bruker svømmehallene, uansett om de er medlem
av NSF eller ikke. Kampanjen er et lavterskeltilbud da kampanjen er
gratis for både deltakere og svømmehaller.

Svøm langt er en nasjonal mosjonskampanje. Ca 250 svømmehaller over hele landet er med på kampanjen.

Undersøkelser hos svømmehallene viser at kampanjen er med på å få
folk til å mosjonere mer. Svømmehallene melder om nye mosjonister, og at
de som allerede mosjonerer svømmer mer enn vanlig i løpet
kampanjeperioden. I 2016 meldte hel 76% av alle svømmehallene om økt
besøk som følge av kampanjen og nesten alle haller (96%) ser på
kampanjen som et positivt tilta for å styrke svømming som
mosjonsaktivitet. Dette viser godt at kampanjen har ønsket effekt både
for mosjonistene og svømmehallene.

Støtt opp om svømming som en fantastisk mosjonsaktivitet!

svimmer-med tekst12 Gjester kan kvittere ut nøkkel i Joker butikk Utsiraordensregler 

 

Selvbetjening