Film og kino


Etter et lengre opphold er Bygdekinoen endelig tilbake på Utsira. Nå i vårt nye kulturbygg i Sirakompasset.

Kommende filmer i regi Bygdekinoen for Sirakompasset 

 

Normalt er det visninger i regi Bygdekinoen en torsdag i måneden. Se årshjul for kultur.

Billettpriser: første film kl 18.30 (barnefilm kr 90,- pr pers) , andre visning normalt kl 20.00 (voksenfilm kr 110,- pr pers)


Bygdekino visninger i 2018

Velkommen til nye kinovisninger i Sirakompasset på Utsira. Onsdager vil bli den nye kino-dagen på Utsira med to filmer i måneden.

Selvbetjening