Covid 19 tilskudd til lag og foreningsliv


Oppdatert informasjon om koronaordning for arrangement og aktivitet – Perioden for ordningen gjelder fra januar 2021 og er utvidet til 31. oktober – Søknadsfristen er forlenget til 15. november.
Frivillige
lag og organisasjoner kan søke om tilskudd i forbindelse med arrangement
og aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. Formålet med
ordningen er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men
den gjelder også dersom man må avlyse på grunn av restriksjonar eller
råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19. Perioden for
ordningen er nå utvidet, og gjelder fra 1. januar til og med 31. oktober
2021.

Søkere må være registrerte i Frivillighetregisteret.

Hva kan det søkes om?

• Støtte til merkostnader på grunn av smitteverntilpasninger eller i
forbindelse med utvikling/tilpasning av aktiviteter. Dette kan for
eksempel være innkjøp av smittevernutstyr, kostnader til leie av større
lokaler, digitalisering av eksisterende tilbud eller nye aktiviteter som
digitale møteplasser.

• Støtte til mindreinntekter fra avlyste
eller delvis gjennomførte arrangement. Dette kan for eksempel vere
tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked
eller kioskinntekter.

• Mindreinntekter fra annen spesifisert
aktivitet avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. Dette kan
for eksempel vere museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg.

Utleieinntekter kan være utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy eller andre rom og lokaler.

Ny søknadsfrist er 15. november 2021.

Mer informasjon Finn informasjon, søknadsskjema og veiledning om koronaordningen på www.lottstift.no

Spørsmål? Ta kontakt på covid@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Merk: For momskompensasjonsordningen er det ingen endringer, her er søknadsfristen 1. september. Les mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på www.lottstift.no 

Søknadsskjema

https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

 

 

 

 

 

Selvbetjening