Søknad om lokale kultur- og folkehelsemidler


Utsira kommune har nå fordelt kulturmidler og folkehelsemidler for 2022 med frist 15. februar 2022. Totalt ble det søkt for 250000 kroner. Vi har fordelt 75000 i kulturmidler og 65000 i folkehelsemidler til lag og foreningsliv på Utsira

Ubenyttede midler tilfaller kommunekasse. Benyttede midler i løpet av søknadsåret må kreves utbetalt før 31. desember i søknadsår. Se hvem som kan søke og krav til rapportering for bruk av kulturmider i våre retningslinjer.

Manglende prosjektregnskap, årsoppgjør, rapportering for bruk av tidligere midler kan medføre reduksjon/bortfall av søkt beløp.

NYTT i 2022: Nederste bolk gjelder søknad om folkehelsemidler – for lokale lag og internt i organisasjon.

I Frivillighetens år 2022 er det også mulig å søke vår dag arrangement inntil 25.000,- pr arrangemet i frivillighetens år 2022 (frist 7. februar for prosjekter fra januar til septemer) og ny runde etter sommeren (1.-15. juni).

Utlysning kulturmidler klikk for større versjon


Historikk kulturmidler

Utsira Kommune har fordelt kulturmidler for 2020, neste søknadsfrist vil bli 1. mars 2021


File
Utsira Kommune statutter kulturmidler oppdatert2017-1.pdf

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Utsira kommune


Utsira kommune har nå fordelt kulturmidler og folkehelsemidler for 2022

Nå har vi tro på at koronapandemien er under kontroll og at det er tid for å samle folket til kultur- og folkehelseaktiviteter. Totalt kom det inn 18 ulike søknader på kultur- og folkehelsemidler med søknadsbeløp på over 250000

Selvbetjening