Utsira er utpekt til Rogalands Kulturkommune 2013

Marte i Stavanger Konserthus Foto: Simon Næsse
Da er det offisielt NOKU Rogaland har kunngjort at Utsira Kommune er pekt ut som årets kulturkommune i Rogaland. Ordfører Marte Eide Klovning var tilstede under NOKU Rogaland sin utnevnelse av Rogalands kulturkommune 2013.

Videre kåring av Norges Kulturkommune vil skje i Narvik i juni 2013. Sandnes Kommune ble kåret til forrige Kulturkommune i Rogaland i 2011 og gikk videre helt til topps som Norges NOKU kommune i 2011. 

Her kan du lese om begrunnelsen til at Utsira Kommune ble valgt som årets kulturkommune i Rogaland.

Norsk Kulturforum Rogaland har kåret Utsira til
Rogalands kulturkommune 2013.

Norsk kulturforum (NOKU)
kårer annethvert år «Norges kulturkommune» basert på en forutgående kåring av
en kandidat fra hvert fylke.

I år har juryen i
Rogaland bestått av Simon Næsse, medlem av fylkesutvalget og regional- og kulturutvalget i
Rogaland fylkeskommune, samt styreleder for Haugaland Kunstverk; Solveig Grødem
Sandelson, kultur- og debattredaktør i Stavanger Aftenblad; Kjersti Rui Nygard,
rådgiver i kulturavdelingen i Sandnes kommune og Trond Lie, leder av Norsk
kulturforum Rogaland.

Årets kulturkommune rogaland 2013

Begrunnelse

Utsira er med sine 215 innbyggere landets befolkningsmessig minste
kommune. Øykommunen har likevel et interessant og imponerende kulturliv som
omfatter så vel det brede hverdagstilbudet som bemerkelsesverdige
kunstprosjekter. Med utgangspunkt i et bredt folkelig engasjement og stor
dugnadsinnsats kombinert med kommunal tilrettelegging og en planmessig satsing,
har Utsira de siste årene både fått på plass nye arenaer og huset
kulturfestivaler og kulturarrangement som har vekt oppsikt internasjonalt.
Disse speiler og styrker den lokale identiteten knyttet til Utsira som
øysamfunn og fyrstasjon.

Selv framhever kommunen betydningen av et rikt kulturliv for så vel folkehelsen
og trivselen som samfunns– og næringsutviklingen på øya. Dette er også nedfelt
i kommunens kulturplan. Videre trekkes satsingen On the Edge/En kjede av fyr fram som inspirerende, lærerik og
viktig for at kommunen i dag tør å satse offensivt og dristig også på smalere
kunstprosjekter. On the Edge/En kjede av fyr begynte som et Stavanger2008 –
europeisk kulturhovedstadsprosjekt, der Utsira
fyrstasjon
sammen med seks andre nedlagte fyr i Rogaland gikk sammen om å
bruke byggene som arenaer for kunstutstillinger og andre typer
kulturarrangement. Prosjektet ble så vellykket at det er videreført i årene
etterpå.

Utsira fyrstasjon er også arena for A
Day At The Lighthouse,
en alternativ årlig musikk- og kunstfestival med så
vel lokale som internasjonale artister og arrangører. http://lighthouseutsira.blogspot.no/. Fyrstasjonen
rommer også en egen kunstnerleilighet,
som så langt er benyttet av en rekke lokale, nasjonale og internasjonale
kunstnere. Sammen med Dalanaustet er Utsira fyrstasjon blant kommunens
viktigste kulturminner.

I det daglige er det likevel skolen, biblioteket, musikkorpset m.fl.
som er de viktige kulturarenaene og –aktørene. Nybygget Sirakompasset (2011) har gitt disse og øyas befolkning for øvrig langt
bedre muligheter for kulturdeltakelse og kulturarrangementer. I Sirakompasset
finnes scene og amfi, 10-årig skole, barnehage, voksenopplæring, SFO og
kulturskole. Bygget inneholder profesjonelt utstyr for lyd og lys.

Mediebildet og den kulturpolitiske oppmerksomheten er i dag i betydelig
grad preget av de store prangende kulturbyggene i storbyene. Men det finnes
også en annen kulturpolitisk virkelighet; det spirer og gror og satses
utradisjonelt flere steder. Utsira er et slikt kulturpolitisk fyr som blinker
sterkt langt der ute i havet.  

Her finner du presentasjonen som ordfører Marte Eide Klovning framførte for NOKU sine representanter i Stavanger Konserthus

Presentasjon Rogalands Kulturkommune

Takk til alle ildsjeler som brenner for ulike kulturaktiviteter på Utsira enten som kommunalt ansatt, enkeltperson eller pådriver i et lag eller en forening.

I sum er det alle aktivitetene til alle som brenner for noe, .. som utgjør en forskjell i kommunen vår. 

Selvbetjening