Fritidsfiske i sjø

Rar fisk? Horngjel kan du få i makrellsesongen med litt fart på krok.
Bruk av forskjellige redskap som garn og teiner, mv Hvilke regler er det som gjelder for fritidsfiske i sjø?

Regelverk

Fiske med garn: Som hovedregel har norske statsborgere rett til å fiske med garn og teiner men det finnes en del hensyn å ta.

Fiskeridirektoratet har en fin side om Fiske med garn i sjø. Der det som hovedregel skal unngås å fange anadrom laksefisk (alle garnredskaper i sjø skal senkes til minimum 3 meters dyp) Det finnes også nærmere beskrivelser om maskevidde og lovlige totale lengder for de ulike fiskearter.

Her er brosjyren ‘Kysten er din’ av Fiskeridirektoratet. ‘Your Coast’ in English and German

Her er direktoratet for naturfovalting sin side om fritidsfiske i sjø.

Miljøstatus.no har en fin side om fritidsfiske i sjø og ferskvann

Hummerfisket: På Utsira gjelder fisket fra 1 oktober kl 0800 til og med 30. november med minstemål 25 cm. Der hummer med synlig rogn er fredet hele året. Oppstart av Hummerfisket 1 oktober kan sammenlignes med oppstart av elgjakta i innlandskommunene. Fanges hummer på annen redskap en teiner i fangstid skal denne slippes varsomt tilbake i sjø.

Venter på at klokken skal slå 08:00 – 1 oktober i Sørevågen.

Fanget en spesiell fisk?

Har du lyst til å registrere dine fiskefunn, eller se hva andre har fanget. Logg deg inn på http://artsobservasjoner.no/Fisk/

Selvbetjening