Skal du fiske laksefisk i sjøen? – kunngjøring av forskrift

foto fra www.dittfiske.no
Fiske etter anadrom (sjølevende) laksefisk er regulert etter egen forskrift. Det er kort sesong dersom du skal fiske med kilenot fra Utsira. Fiske av laksefisk i sjøen utenom fangstider er forbudt.

Les hele forskriften her

 Forskriften gjelder fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen.

       I denne forskrift menes med:

a. «ordinær fiskesesong»: perioden fra 1. juni til og 4. august.
b. «utvidet fiskesesong»: fiske rettet mot rømt oppdrettsfisk i perioden fra og med 5. august til og med 28. februar.
c. «fisketid»: fra og med angitt dato til og med angitt dato.

Fiske med kilenot og lakseverp er tillatt i følgende områder til fastsatt fisketid:

Region Kysten fra Stad til Stavanger (kommunene Haugesund, Utsira, Tysvær (ytre), Karmøy, Bokn (ytre), Kvitsøy, Rennesøy (ytre) og Randaberg). 15.07–29.07 
Ukentlig fisketid mandag kl. 18–onsdag kl. 18.
15.10–28.02
rømt opdrettslaks

Selvbetjening