Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven.

Generelt

Beskrivelse

Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs må du avlegge en teoretisk eksamen som avholdes av kommunen.

Målgruppe

Personer som er 14 år eller eldre og som ønsker å drive jakt eller fangst.

Kriterier/vilkår

Jegerprøven kan avlegges av alle som er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

Partnere

Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

Regelverk

Søknad

Veiledning

Kommunen arrangerer skriftlig eksamen. Dette annonseres i lokalavisen. Kursarrangør/lærer har oversikt over eksamensdatoene.

Klage

Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen uten å betale ekstra eksamensavgift.

Saksbehandling

Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

Andre opplysninger

Studierom på Siratun er godkjent for jegerprøve. Det er mulig å melde seg opp til eksamen og avlegge prøve på Utsira via http://www.norsktest.no/jeger/ Kontakt miljø- og plansjef

Dato oppdatert

2011-04-27 12:52:49

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening