Folkemøte – framtidig anløpssted for rutebåt

Det inviteres til folkemøte på allrommet torsdag 4. April 2013 kl 1330 – 1500 om vurdering av framtidig alternativt anløpssted for MS Utsira.
Når

04.04.2013
fra 13:30 til 15:00

Legg hendelse til i kalenderen

vCal (Windows, Linux)iCal (Mac OS X)

Kommunestyrets medlemmer

Publikum                                    

 

I Utsira kommunes forslag til planstrategi 2012 – 2015 står
det følgende under kapitel for transport:

Rutebåten MS Utsira er
livsnerven i Sirasamfunnet. Utvikling av Utsira tilsier at kvaliteten på
sambandet evalueres kontinuerlig. Sambandet setter viktige premisser for
arbeidsmarked, næringsutvikling og bosetting. Pendermuligheter, tilgang til
flyplass, T forbindelse og Rogfast er eksempler på endringer i omgivelsene som
tilsier ny evaluering.

Viktige utfordringer i
den forbindelse er å utrede alternative veievalg knyttet til riksveiferja MS
Utsira.

Representanter for Byen Vår Kopervik og Åkrehamn
Utviklingsforum vil delta på møtet.

Utsira 26. mars 2013

Marte Eide Klovning

Ordfører                                                                      
Bjørn Aadnesen

                                                                                    
Rådmann

Selvbetjening