Kunnskapsprøven – alkoholloven

Styrere og stedfortredere må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven.  Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Generelt

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter fylkesmannen.

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 45 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 16 av 21 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling.

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2010-05-01 19:48:18

Se også

Kontaktinformasjon

Selvbetjening