Det grønne og smarte øysamfunnet


Følg prosessen til Utsira i en innovasjonskonkurranse sammen med Asker og Krødsherad kommune. I regi DOGA og Nordic Edge

Følg med på våre prosjektrapporter:

17.11.19 Rapport 1 – fra første Work-shop på Utsira

26.11.19 Rapport 2 – Smart City Barcelona

13.12.19 Rapport 3 – DOGA i Oslo

10.01.20 Doga skriv nr 4

27.01.20 Behind the scens skriv nr 5

14.02.20 Velkommen til Utsira i forkant SamhandlingsWorkshop
 
18.02.20 Infoskriv 7 etter workshop
 
26.02.20 Etter samskaping: mer om selve innovasjonskonkurransen  referat samskaping     oppsummering workshop oktober Nordic Edge

 19.03.20 Infoskriv 8 – Økt premiepott og utvidet frist til 31.05.20
 
 
01.07.20 Infoskriv nr 10 – Status, finale og veien videre.
 
18.09.2020 Infoskriv nr 11 – Og VINNEREN ER….
 
29.10.20   Infoskriv 12 – nærmere presentasjon av vinnere og alle innkomne bidrag
 

Bli med på laget / kom med innspill til:

Prosjektleder Rune Solevåg

Mere info på:

«Utsira levende testsenter (Living lab)»

Messi kom til Utsira – en facebookside som følger prosjektet

——-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


File
DOGA

Informasjnsskriv nr 4


File
DOGA Oslo

Prosjekt rapport nr 3 fra Det grønne og smarte øysamfunnet


File
Smart City Barcelona

… og veien videre for prosjektet Grønne og Smarte øysamfunn.


File
Utsira – Det grønne og smarte øysamfunnet

Prosjektinformasjon fra arbeidet med grønn næringsutvikling på Utsira. Pr november 2019. FoU arbeidet med smart grid i regi Haugaland Kraft starter nå


Utsira kommune videre i innovasjonskonkurranse

Sammen med Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte DOGA tidligere i høst til innovasjonskonkurransen Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn. 18 kommuner og fylkeskommuner sendte inn søknader. Her er de tre som har vunnet første fase av konkurransen.


Kan din bedrift løse Utsira sine utfordringer?

DOGA, Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterer til en åpen innovasjonskonkurranse med formålet å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter. Invitasjon til samskapings workshop på Utsira 17. februar 2020. Søknadsfrist 29. mars 2020. Se søknadsdokumenter nedenfor.


File
Behind the scenes

Infor nr 5 – Oppladning til kunngjøring av innovasjonskonkurranse og bak filmen…


File
Velkommen til Utsira

Prosjekt info nr 6


File
Erfaringer fra living-lab Arbeidsmøte

Infoskriv nr 7 etter samhandlingsworkshop’en


File
Og vinneren er..

Prosjektskiv nr 11 fra det grønne og smarte øysamfunn


File
Og vinneren er

Infoskriv nr 11 fra prosjektet ‘Det grønne og smarte øysamfunnet’ i pdf

Selvbetjening