Elektroniske søknader til Innovasjon Norge

Fra og med 1. september er det slutt på papirsøknader i Innovasjon Norge. Søknader levert på papir vil da bli returnert ubehandlet til søker.
ELEKTRONISKE SØKNADER

Alle søknader som sendes til Innovasjon Norge, skal sendes via søknadsportalen på våre nettsider.

null
null null
null
Søknader som ikke sendes inn elektronisk via våre nettsider, vil fra den 1. september bli returnert til avsender
null
www.innovasjonnorge.no ligger
informasjon om våre tjenester: finansiering, rådgivning, klynger og
bedriftsnettverk, profilering og arrangementer. Her kan man også
registrere seg som søker og starte søknadsprosessen.

Tidligere e-søkere i Innovasjon Norge må også registrere seg på nytt for å benytte seg av den nye søknadsportalen til Innovasjon Norge.

null
null
Registrer bruker på Min side (lenke under)
null
Ved behov for teknisk brukerstøtte kan vår kundesupport kontaktes på mail

kundesupport@innovasjonnorge.no eller på telefon 800 35 171

null
null null Min side
null

Selvbetjening