5 juni verdens miljødag


I dag er det Verdens Miljødag. FN sin miljødag som ble innstiftet i Stokholm i 1972 og markeres over hele verden. Årets fokus er små øystater og klimaendringer.

Raise your voice, not the sea level – Hev stemma, ikkje havnivået! .. er budskapet til årets kampanje. 

http://www.freemalaysiatoday.com/wp-content/uploads/2014/06/Bn-51-MIcAAa__P-300x157.jpg

Små øysamfunn i våre verdenshav er de første som møter utfordringen ved et endret klima og økt havnivå.

Verdens miljødag er også en anledning til å se på hva vi har fått til på miljøfronten:

Skal man gjøre noe for klima så handler det først og fremst om å gjøre noe med CO2 utslippene. Utsira har Norges minste CO2 utslipp på 1 tonn. Skolen i samarbeid med Fysioterapeut har gjennomført to kampanjer med Beintøft og mange har lært seg at det går helt greit å komme seg rundt på Utsira med sykkel. Vi har fått mye mindre unyttig kjøring på veiene våre etter dette. Applaus til de som deltok i skolen og andre avdelinger. Oppfordringen blir: Dropp bilen!

null

Gjenvinning av avfall og rydde kampanjer. Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å kildesortere og gjenvinne avfall. 87 prosent av alt avfall blir gjenvunnet. Sirabuen er ikke noe unntak. Med vår gode interkommunale løsning via HIM. Vi har også tatt et ekstra ansvar med en årlig ryddekampanje langs vei og i strender. Budskapet fra Håbet – plast på avveie er et stort problem for alt liv i havet!

null

Kunnskap om artsmangfold og kontroll med fremmede arter. Hvor mange arter finnes det på Utsira? Finnes det rødliste-arter (truede arter) som vi ikke kjenner til? I år er det en som skal hedres spesielt. Jostein Austevik brenner for artsmangfold og har tatt initiativ til bloggen: Artsjakt på Utsira. I skrivende stund er det registrert 1498 arter på øy-biografien vår. Her samles alle arter som rapporteres inn via artsobservasjoner.no og lepidoptera.no. Vi har også grupper som deltar i lyngsviing og fjerning av pøbelgran. For å sikre at våre rødlistede kystlyngheier blir bevart for kommende generasjoner. De viktigste er likevel husdyra til bøndene våre. Oppfordringen her – bli med å registrer artsmangfold på Utsira, enten det er fisk, fugl eller blomst. Er du i tvil om bestemmelse? .. ta et bilde. 

null

Vi kan helt sikkert trekke fram mer og strekke oss mye lenger for miljøet vårt, .. men alt starter med de små skritt. Fortsett å gå! God miljødag Folkens! 

 

 

Selvbetjening