Hjemmekompostering for næringsdrivende og institusjoner

Det er nå mulig å søke om støtte til hjemmekompostering for nærings- og institusjonshusholdninger. Ordningen gjelder ikke for privathusholdninger og fritidsboliger som er knyttet opp mot HIM sin matavfall ordning.

Bokashi Norge

Bilde 1: Bilde fra Bokashinorge.no

 

FRA BORD TIL JORD

Støtte til innkjøp av komposteringsutstyr – 2021

 Mange av våre næringslivsabonnenter ser gleden
i, og nytten av, og kompostere matavfall selv. For å gjøre det lettere å komme
i gang støtter vi innkjøp av komposteringsutstyr.
 

Tilskuddet er på opptil 1.000 kroner inkl. Mva. mot
fremvisning av kvittering. Støtten gjelder utstyr som er kjøpt i 2021, og har
ikke tilbakevirkende kraft. Vi støtter innkjøp av utstyr til både
varmkompostering og bokashi. 

Dette er en engangsstønad som gis til våre næringslivsabonnenter.
Utsira kommune dekker innkjøp av startpakker for bokashi kompostering som
inkluderer bøtter, strø og annet utstyr. Utsira kommune dekker ikke videre
innkjøp av forbruksvarer (bokashifrø) til komposteringen. 

·       
Ordningen gjelder kun for næringslivsaktører,
skoler, barnehager og organisasjoner med et organisasjonsnummer i Utsira
kommune.

·       
Ordningen gjelder ikke for Privathusholdninger
og fritidsboliger i Utsira kommune. 

Kommunen setter hvert år av midler på budsjettet
som skal brukes til å dekke støtte, utbetaling av midler forutsetter dekning i
forhold til budsjett. 

Krav til
kvittering

Innsendt kvittering skal dokumentere at det er
kjøpt inn et produkt som Utsira kommune gir tilskudd til. Produktet må være
betalt før tilskuddssøknad er innsendt. Kvitteringer hvor det er uklart hvilke
produkt som er kjøpt inn, blir avvist. Søknader med kvitteringer som ikke
oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist. Søknadsskjema – Kompostering 2021

Søknadsskjema 


Legg ved kvitteringer

 Utfylt søknadsskjema sendes til post@utsira.kommune.no eller
leveres Utsira kommune

  

Selvbetjening