Renovasjon – endringer i april, mulighet for ekstrasekk

Fra fjorårets store hentedag den 18. mai
Restavfall og mat samles inn onsdag 1. april.
Papiravfall og plast samles inn lørdag 4. april.
Innhenting av restavfall/mat: hentdag 16. april UTGÅR, mulighet for å få ekstrasekk til restavfall i kommuneadm.

Onsdag 1. april blir restavfall og mat hentet inn på Utsira. Det blir også en framskyndet innkjøring av papir og plast til lørdag 4. april. Dette siste tiltaket har sammenheng med at MS Utsira skal på verkstedopphold i 3 uker etter påske. Hentedag 16. april UTGÅR og for de som trenger ekstra restavfallssekk, kan den hentes i kommuneadministrasjonen på Siratun i åpningstiden.

Kommunen vil selvsagt overvåke mengde avfall og sette inn nødvendig tiltak ved behov.

Selvbetjening