Utsira kommune har fått egen gratis energiportal

Foto: energiportalen.no
Mange oppfatter forvaltning av bolig som komplisert. Energiportalen er et naturlig sted å starte, enten for deg som planlegger oppussing, ønsker en lavere strømregning eller å øke komforten og samtidig bidra til et bedre miljø.

Ønsker du en gratis objektiv energianalyse av din bolig på nett?

Energiberegningen er enkel å gjennomføre.

Her vil du raskt få svar på hvilke energitiltak som lønner seg
mest i nettopp din bolig! Portalen fungerer som din lille hjelper og gjør det
rett og slett enklere for deg å manøvrere til trygg havn når valget står mellom
store og små energitiltak.

-Energirådgiver Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Gå inn på http://utsira.energiportalen.no

Legg
inn adressen din og definer størrelsen på boligen. Deretter krysser du av for
hvilke oppvarmingskilder som benyttes i boligen, hvilken standard boligen har
og om du har gjort noen oppgraderinger.

Fyll
inn informasjon som antall personer i husholdningen og hvor ofte/hvor lenge
hver person dusjer og antall karbad per uke.

Du
beskriver også innetemperaturen i oppholdsrom og hvor stor andel av boligen som
er oppvarmet, hvilken type belysning du har, samt teknisk utstyr.

Etter
at informasjonen er fylt inn får du oppgitt dagens forbruk for husstanden din.
Dette kan du sammenligne med det reelle forbruket ditt. Velg deretter ønsket
tiltak for boligen din og få et anslag for hvor mye energi og penger du kan
spare per år.

Videre
vil du få opp en oversikt over lokale aktører som kan utføre arbeidet med
varmepumpe, vegg, gulv eller vindu. Du kan også kikke på analyser av boligens
energibruk og årlig varmetapsbudsjett før og etter energitiltak. I tillegg kan
du se hvordan besparelsene fordeler seg over året eller på ulike områder som
oppvarming eller belysning.

For
mer informasjon om Energiportalen, se:

https://indd.adobe.com/view/24dd261f-9fc1-463e-b0fc-1bb80468b711

Selvbetjening