Håbet i Småvågane

Solveig Egeland bygget sin første hytte av plast og drivved sammen med elever fra Utsira Skole i 2011. Siden har vi fått flere søskenhytter langs kysten med tittelen Ocean Hope. Plasten flyter, flyr med vind og havner til slutt i havet. Vi som bor og lever med havet føler dette på kroppen hver dag!

Fra åpningen av Håbet i Småvågane på 2011

Trykk på bildet for visning av Myrull sin hyllest til Håbet.

Etter byggingen av Håbet har Utsira Skole og Utsira Kommune jevnlig deltatt i rydd en strand- aksjoner. Les mer på ryddenstrand.no
Siden Håbet Utsira har det kommet Ocean Hope hytter av plastavfall i havet på Lista, Hvaler og nå sist på Svalbard. Les mer på oceanhope.no 
Lista: 2012Fra Havvika på Lista, juni 2012. Naturvernforbundet i Vest-Agder holdt appell ved åpningen av kunstner Solveig Egelands kunstprosjekt Ocean Hope.
Hvaler: 2013
Miljødirektør Ellen Hambro opna ei hytte av marint søppel på Hvaler søndag. Foto: Grethe Hillersøy, Statens naturoppsyn.
Svalbard 2014:
Fredrikstad – Håpets katedral

Les mer om hvordan Marin søppel og plast i havet har gitt nytt håp på https://hapetskatedral.no/


Kaster du q-tips i do?

Melding i fra Håbet i Småvågane…

Selvbetjening