Allemannsretten – rettighet og plikter

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Friluftsloven er ikke bare rettigheter men også plikter! I Utsira Kommune setter vi pris på sporløs ferdsel (Se under andre opplysninger)

Generelt

Beskrivelse

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. Alle skal ha anledning til å drive et aktivt friluftsliv, samtidig som det skal tas hensyn til grunneieren. Derfor er det begrensninger i denne retten, slik at ingen blir skadelidende.

Du kan ferdes til fots i utmark hele året. I innmark (som for eksempel gårdsplass, inngjerdet hage og dyrket mark) har retten sine begrensninger (se feltet Kriterier/vilkår). Uansett skal alle som oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, opptre hensynsfullt og ikke gjøre noe som kan være til skade for naturen eller til ulempe for eieren eller andre. I motsatt fall har eieren rett til å vise bort folk. Men eieren har ikke anledning til å sette opp skilt eller lignende for å gjøre det vanskelig å ferdes på områder der du har rett til å ferdes fritt.

Kriterier/vilkår

  • Du kan ferdes til fots i innmark når marken er frossen eller snølagt, men ikke i perioden 30. april til 14. oktober (dette gjelder ikke gårdsplass, inngjerdet hage og lignende)
  • Du kan bade fra strand i utmark eller fra båt når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte
  • Du kan dra i land båt på strand i utmark for en kortere tid, men ikke benytte kai eller brygge uten eierens tillatelse
  • Du kan ikke raste eller overnatte i innmark uten at du har eierens samtykke
  • Du kan raste og overnatte i telt i utmark, men bare to døgn av gangen uten samtykke fra eieren, og ikke nærmere hus enn 150 meter (så sant du ikke befinner deg på høyfjellet eller langt fra bebyggelse)

Regelverk

Søknad

Andre opplysninger

Overnatte ute? Her er gode teltplasser og her finner du inspirasjon. Se også Friluftsliv

På tur med hund?  – Generell båndtvang gjelder i hele kommunen i perioden 1. april – 20. august. Se lov om hundehold over

Sporløs ferdselVed ferdsel i natur gjelder prinsippet om sporløst ferdsel. Om vi er på
tur i skogen, ved sjøen eller på fjellet må vi alltid forlate stedet
mest mulig uberørt. Å rydde opp er en fin aktivitet for fellesskapet. På denne
måten vil også de som kommer etter oss oppleve gleden av å møte den
uberørte frie naturen. Dette innebærer at vi river ned det vi eventuelt
har bygget, legger steinene fra bålplassen tilbake, og selvsagt tar
søpla med i sekken når vi går. Kanskje må vi også rydde opp etter andre.
Da blir det hyggelig å komme tilbake!

Ferdes du over utmarksbeite? Husk å bruke gjerdeklyvere. Trø ikke over gjerder og Husk å lukke grinder/porter med dyr på beite!

Husk å lukke grinda!

Dato oppdatert

2011-06-09 12:44:35

Se også

Kontaktinformasjon


Atle Grimsby - Miljø og jordbrukssjef - Miljø- og jordbrukssjef


Atle Grimsby – Miljø og jordbrukssjef

Miljø- og jordbrukssjef
Work
91766132

Selvbetjening