Kommuneblomst og Kommunefugl for Utsira


Gulbrynsanger (bildet) er vår kommunefugl og skjoldblad er vår kommuneblomst. Nedenfor finner du mer om prosessen med valg av kommuneblomst.

Historikk valgprosessen på denne siden.

Skjoldblad og Gulbrynsanger gikk av med seieren og er valgt med endelig vedtak i kommunestyre.


Utsira Kommune har valgt ny kommuneblomst og kommunefugl for Utsira

Gulbrynsanger og Skjoldblad kommunefugl og kommuneblomst for utsira
I kommunestyremøte den 25. oktober 2012 ble skjoldblad og gulbrynsanger valgt som kommuneblomst og kommunefugl for Utsira.


Runde 3 Ekspertgruppens valg – Kommunefugl

Gulbrynsanger er pekt ut som beste kandidat i forbindelse med ekspertgruppen sin kåring av kommunefugl for Utsira.


Runde 3 Ekspertgruppens valg – Kommuneblomst

Skjoldblad Hydrocotyle vulgaris ble valgt til beste kandidat under ekspertgruppens kåring av kommuneblomst for Utsira Kommune.


Resultater fra runde 2 Sirabuens favoritter

Skjoldblad og gulbrynsanger gikk også seirende ut av runde 2 i kåring av kommuneblomst/kommunefugl for Utsira Kommune.


Presentasjonstur kommuneblomst/kommunefugl

Vi tar en vandring fra Siratun til Småvågane der vi presenterer de ulike kandidater.


File
Brev til husstandene

En stemme pr sirabu


Runde 1 – valg av kommuneblomst og kommunefugl

Skjoldblad og Gulbrynsanger ble valgt ut som web-folkets favoritter i spørreundersøkelse på nett.


Kandidater til Kommuneblomst

Vi minner om frist til å komme med kandidater til Kommuneblomst og kommunefugl for Utsira. Vi må ha kandidater innen den 15 juni 2012.

Selvbetjening